Grb

Grad Tuzla web portal

Sa ciljem što efikasnije i transparentnije komunikacije sa građanstvom, Grad Tuzla je pokrenuo servis koji vam omogućava da se putem web stranice informišete o statusu svoga zahtjeva koji se obrađuje u Gradskoj upravi.

Provjera statusa predmeta

Na stranici "Provjera statusa predmeta" možete dobiti uvid u pregled statusa vašeg predmeta na osnovu upisa broja protokola koji ste dobili za vaš predmet i koda koji vam je dat na potvrdi.